Gamintojai

 • marko
 • lorin
 • self
 • meriell
 • etna
 • henderson
 • atlantic
 • alpha-male

Taisyklės

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI TINKLAPIO TAISYKLES

 • Toliau pateikiamos sąvokos:

            "Vartotojas"- tai asmuo kuris naudojasi tinklapiu arba perka prekes tinklapyje.
            "Taisyklės"- Tai tinklapio naudojimo informacija, tvarka, bei sąlygos.

Bet koks naudojimasis ir prekių pirkimas tinklapyje, reiškia, kad jus Vartotojas sutinkate su visomis žemiau pateiktomis taisyklėmis, bei sąlygomis. Vartotojui taisyklės ir sąlygos  yra suprantamos ir sutinkate laikytis jomis. 

 • Visos prekės, bei kito pobūdžio turinys yra pateikiami šiuo principu:

             "As is"- tokie kokie yra
             "As available"- tiek, kiek pasiekiami

Šiuo pagrindu bet kuriuo metu gali keistis tinklapio informacija, strūktura be jokio pranešimo vartotojui. Vartotojas neteiks pretenzijų dėl galimai patirtų nuostolių atlyginimo.
Tinklapio pasiekiamumas gali būti apribotas dėl techninių kliūčių susidariusiu gedimo pagrindu arba naujų paslaugų diegimo į tinklapį.

 • Informacijos tikslumas tinklapyje stengiamasis pateikti kuo tikslesnis ir išsamesnis, spalvos ir prekės išvaizda gali skirtis priklausomai nuo monitoriaus spalvų ar fotografuojant prekę koreguojant ją. Todėl negalime garantuoti, kad spalva atitiks Vartotojui matyta spalva ekrane.
 • Tinklapyje prekių asortimentas ir kainos yra dažnai keičiamos, todėl tinklapis neatsako už galimą susidariusią žalą, tiek kiek leidžia taikitini įstatymai.
 • Prekės kaina, tai ta kaina kuri yra nurodoma Vartotojo prekių krepšelyje pirkimo metu. Prekės kainos yra keičiamos, tačiau vartotojui atlikus užsakymą anksčiau, nei buvo pakeista kaina, taikytina ta kaina kuri buvo užsakymo metu.
 • Kaina kuri yra nurodyta prie prekės, tai tik prekės kaina, į ją nėra iskaičiuota siuntimo ir pakavimo išlaidos. Siuntimo išlaidos prisiskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos. 
 • Akcijų metu nuolaidos nėra sumuojamos. Nukainuotoms ar akcinijėms prekėms jokios papildomos nuolaidos nėra taikomos. Vienu metu perkant prekes, galima panaudoti tik vieną nuolaidos kuponą.
 • Pristatymai vykdomi pasitelkiant trečiuosius asmenius, todėl mes negalime garantuoti, kad prekė pasieks būtent nurodytu laikotarpiu. Pristatymo laikas prasideda nuo užsakymo perdavimo tretiesiems asmenims.  Prekės pristatymas perduodamas tretiesiems asmenims, todėl mes nesuteikiame garantijos, kad siunta atkeliaus tokios pačios išvaizdos (nepažeista pakuotė ar kitaip sugadinta). Tuo atveju turėtumėte nepriiminėti šios siuntos arba užfiksuoti siuntos gavimo būklė, dėl tolimesnės eigos (t.y. dėl žalos atlyginimo).  Pristymo įkainiai yra skaičiuojami pagal trečiųjų šalių nurodytas paslaugų pristymo kainas.
 • Vartotojas grąžinantis prekes, privalo teisingai nurodyti grąžinimo adresą, prisiimant pilna atsokomybę dėl siuntos pristatymo grąžinimo vieta. Pardavėjas neatsako už grąžintina siunta, jei ji nepasiekė grąžinimo vietos (t.y. jei buvo pateiktas netikslus adresas ar kitaip prarastas).  Visos pateiktos dovonos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžintina preke.  Apatinis trikotažas (kelnaitės, liemenėles, korsetai, kojinaitės ir kitos panašios prekės) nėra grąžintinos remiantis LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo"  18 punktu. Remiantis ES nuotolinės prekybos direktyva, vartotojas turi teisę per 7 (septynias) darbo dienas po prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir susigrąžinti pinigus.  Šį sąlyga negalioja prekėms toms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal vartotojo reikalavimus arba individualiai pritaikytos, arba kurios dėl savo pobūdžio apskritai negali būti grąžintinos, arba greitai gendančios ir jų galiojimas greitai pasibaigia. 
 • Norint užtikrinti sklandu bendradarbiavimą, apmokėjimas už prekes turi buti įvykditas per 3 darbo dienas, pasirenkant mokėjimo būdą, pasirenkamumas yra nurodomas, kai pildoma užsakymo forma.   Sumokama suma turi būti lygiai tokia pati kokia yra nurodyta sąskaitoje. Apmokėjimas negali vykti dalimis, jei Vartotojas neįmoka pilnos sumos kuri yra nurodyta sąskaitoje, tuo atveju privalo sumokėti papildomų išlaidų sumą, susidariusią dėl dalinio mokėjimo.
 • Visos sutartys sudaromos ir taikomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavyje t.y. Vartotojo ir pardavėjo, jei ginčai ar nesutarimai nėra likviduojami tarpusavyje, yra pasitelkiami tretieji asmenys ir sprendžiami Lietuvos respublikos teismuose.  Taip pat ši sąlyga yra taikitina už Lietuvos ribų parduodamoms prekėms, ginčai ir nesutarimai sprendžiami pagal JT Konvencijos dėl tarptautinio pirkimo ir pardavimo sutarčių taisyklėmis.
 • Produktų ar įmonių pavadinimai gali būti prekės ženklai ir saugomi intelektinės nuosavybės teise. Tinklapio turinys, įskaitant grafikus, ženklus, ikonos, nuotraukos (dalinės), paveikslėliai, garso ir vaizdo klipai yra tinklapio nuosavybė saugoma autorių teisių, gretutinių teisių, duomenų bazės įstatymų. Be tinklapio raštiško sutikimo negalima kopijuoti duomenų ar jų dalies.